Branches

Verschillende branches

De pompen van Kuijpers zijn hoogwaardige R.V.S. pompen welke in verschillende sectoren toepasbaar zijn.

Kuijpers Pompen werken via een verdringerprincipe. Hierdoor blijft het debiet tegenover de persdruk over een lange duur nagenoeg gelijk. Dit is essentieel bij het doseren en verplaatsen van vloeistoffen over een lange afstand. Ook worden Kuijpers Pompen vaak ingezet bij het mengen en doseren van verschillende vloeistoffen.

Agrarisch – Landbouw

De pompen van Kuijpers zijn in vele agrarische bedrijven het hart van de installaties.

Onze pompen worden onder andere veel ingezet bij het automatische voederen van varkens, het bijvoeren van natte bijproducten bij pluimvee, rundvee en binnen de mestverwerking. Voor deze verschillende toepassingen hebben we een breed assortiment met verschillende type pompen.

Voor meer info neem contact met ons op!

Neem contact op

Agrarisch – Biogas

De pompen van Kuijpers zijn in vele Biogasinstallaties het hart van de installatie.

Kuijpers Pompen worden onder andere veel ingezet bij het rondpompen via een centraal pomp systeem, het toevoegen van co-producten aan de vergister, het ‘’voeren’’ van vaste stoffen via een trog-vijzel meng-verdringerpomp en het leegpompen van centraal opvangputten door middel van dompel-verdringerpompen. Voor deze verschillende toepassingen hebben we een breed assortiment met verschillende type pompen.

Voor meer info neem contact met ons op!

Neem contact op

Industrie

De pompen van Kuijpers zijn in vele industriële bedrijven het hart van de installaties.

Kuijpers Pompen worden onder andere veel ingezet bij het verpompen van (papier)-pulp, vloeibaar zetmeel, aanverwante producten van de aardappelindustrie, verwerkingsbedrijven van vetten en oliën, verwerkingsbedrijven van restproducten van GFT, appels, uien, aardappelen, wortelen en vele andere producten. Ook bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en slibverwerking worden deze pompen veelzijdig ingezet. Voor deze verschillende toepassingen hebben we een breed assortiment met verschillende type pompen.

Voor meer info neem contact met ons op!

Neem contact op

Recycling

De pompen van Kuijpers zijn in vele (food)recyclings-installaties het hart van de installatie.

Bij een breed scala ondernemingen binnen de recycling worden Kuijpers Pompen ingezet voor het verpompen van bijvoorbeeld: afgewerkte olie, frituurvet, waswater, aardappelschillen, pulp en etensresten. Voor deze verschillende toepassingen hebben we een breed assortiment met verschillende type pompen.

Voor meer info neem contact met ons op!

Neem contact op

Waterzuivering en slibverwerking

De pompen van Kuijpers zijn in vele (riool)waterzuiveringsinstallaties het hart van de slibverwerkingsinstallatie.

Bij het verpompen van (zuiverings-)slib komt een andere kennis om de hoek kijken dan het verpompen van (vervuild)water. Onze pompen worden onder andere veel ingezet bij het voeden van een indikkingsinstallatie. Denk hierbij aan een decanter, het afpompen van de ingedikte slib in de indikkingsinstallatie via een trog-vijzel verdringerpomp, het rondpompen via een centraal pomp systeem en het toevoegen van polymeren.

Voor deze verschillende toepassingen hebben we een breed assortiment met verschillende type pompen.

Voor meer info neem contact met ons op!

Neem contact op

Neem gerust contact met ons op

  • +31(0)6 14548288